Początki spółdzielczości w Kłomnicach związane są, między innymi, z taką wybitną postacią jak ks Arnold Przeradzki – kapłan miejscowej parafii oraz działacz społeczny i gospodarczy.  Spółdzielnia zawiązana została w 1908 r. jako Kółko  Rolnicze ułatwiające swym członkom sprzedaż płodów rolnych oraz zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby. Pierwszymi przedsięwzięciami były sklepy, najpierw w Kłomnicach, a później w okolicznych miejscowościach: Rzekach (1913), Zawadzie (1914) oraz Pacierzowie, Rzrzęczycach, Garnku i konarach. Od 1915 r. było to już Kółko Rolniczo Spożywcze w Kłomnicach.

W okresie międzywojennym pobudowano w Kłomnicach przy ulicy Częstochowskiej obszerne magazyny  z biurem oraz piekarnię.

W czasie okupacji niemieckiej  naszą placówkę połączono z Powiatową Spółdzielnią Rolniczo Handlową w Radomsku jako Rejonową Spółdzielnię Rolniczo handlową w Kłomnicach.

Po wojnie komuniści również spółdzielczość wiejską poddali procesom nacjonalizacji. Utworzono wówczas  Gminną Spółdzielnię “Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach należącą do ogólnopolskiej struktury.

Spółdzielnia w Kłomnicach często przeznaczała część zarobionych pieniędzy na cele kulturalne i edukacyjne.

© 2024 Wirtualne Archiwum Społeczne Ziemi Kłomnickiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search

X

Right Click

No right click