Szkoła w Kłomnicach ma tradycję ponad dwustuletnią, gdyż pierwsza wzmianka mówi szkółce parafialne, przy koście już w 1791 r. wymieniając nawet nazwisko nauczyciela. Od tego czasu placówka ta przechodziła różne koleje losu. Doskonale opisuje je opracowanie P. Kowalika z 1997 r. pt “Zarys dziejów Szkoły Podstawowej w Kłomnicach. 1791 - 1945 r”.  Duży rozwój szkoły nastąpił wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r.. Kierownikiem 4-oddziałowej Szkoły Powszechnej w Kłomnicach został Wacław Centkowski i w ciągu kilku lat przekształcił ją na pełną 7-klasową placówkę, jedyną na dużym terenie wokół.  Dzięki inicjatywom następnego kierownika Władysława Borczyka, szkoła funkcjonowała nie tylko w starym budynku z 1896 r przy ul. Częstochowskiej i Księżej, ale też w tzw. “starej karczmie” w miejscu dzisiejszego GOK-u, a później w piętrowym murowanym budynku po zlikwidowanym Sądzie Grodzkim na ul. Sądowej. Po wojnie podjęto starania o budowę nowego obszernego budynku szkolnego na pozyskanym placu naprzeciw kościoła. Starania zwieńczone zostały sukcesem, gdy w 1957 r. rozpoczęły się zajęcia w nowej placówce. Przez cały okres międzywojenny jak i powojenny szkoła wykazywał dużą aktywność, organizując dla uczniów wiele dodatkowych zajęć. Prezentowane materiały (zdjęcia i dokumenty) pochodzą zarówno ze zbiorów szkolnych, jak też były pozyskane od indywidualnych ofiarodawców.

© 2024 Wirtualne Archiwum Społeczne Ziemi Kłomnickiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search

X

Right Click

No right click